14/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) rendelet módosításáról