5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról