11/2017.(IV.28.) rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról