14/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelet A partnerségi egyeztetés szabályairól