19/2017.(X.30.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról