20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről