23/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) rendeletének módosításáról