7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról