8/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet A közösségi együttélés alapvető szabályairól