15/2018.(IX.30.) önkormányzati rendelet a behajthatatlannak minősített követelésekről