16/2018.(IX.30.) önkormányzati rendelet a 2018. évi nyersanyagnormáról