19/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet a 70. életévet betöltött lakosok részére a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó kiadások támogatásáról