25/2018.(XII.27.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról