26/2018.(XII.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról