9/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről