11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról