17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról