19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások szabályozásáról