25/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet a 2020. évi nyersanyagnormáról