26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról