17/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelet A közösségi együttélés alapvető szabályairól