18/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelet „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Share/Save