19/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 17/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról