23/2020.(XI.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Share/Save