27/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet a 2021. évi nyersanyagnormáról