16/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról