17/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a Fegyvernek-Szapárfalu településrészen lakó tanulók bérlettámogatásáról