28/2021.(XII.02.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről