2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet a Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról