7/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről