8/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról