11/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet a 2022. évi nyersanyagnormáról