12/2022.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról