19/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról