21/2022.(XII.20.) önkormányzati rendelet a 2023. évi nyersanyagnormáról