13/2008.(IV.30.) rendelet Fegyvernek Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról