8/2008.(III.5.) rendelet Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről