5/2008.(II.7.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 30/1995.(XI.27.) rendelete a vásárok tartásának rendjéről