2/2009.(III.2.) rendelet Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről