5/2009.(V.7.) rendelet Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról