14/2010.(IV.29.) sz. rendelet a Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról