5/2010.(II.26.) sz. rendelet Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről