15/2011.(IV.1.) sz. rendelet Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011-2014. évi Gazdasági Programjának elfogadására