45/2011.(X.28.) sz. rendelet a 2012. évi nyersanyagnormáról