15/2012.(IV.27) sz. rendelete Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról