58/2012.(XI.23.) sz. rendelet a 2013. évi nyersanyagnormáról