12/2013.(IV.26.) rendelet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról