19/2013.(VIII.30.) rendelet Fegyvernek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról