20/2013.(VIII.30.) rendelet a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.) rendelet módosításáról