A 49/2004.(XII.23.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 6/1993.(III.5.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről